Cysylltiadau Cyflym

Croeso

’Dysgu er mwyn adeiladu gwell cymuned’


Mae Coleg Cymunedol YMCA Cymru yn sefydliad addysg bellach sy’n ymroi i gynnig cyfleoedd dysgu yn y gymuned i bobl yng Nghymru sy’n dymuno ail-gysylltu ag addysg, yn enwedig y rhai hynny nad ydynt yn dymuno dilyn llwybrau addysg traddodiadol.

Cynhelir yr holl gyrsiau mewn mannau cyfarfod yn y gymuned, dan arweiniad tiwtoriaid lleol, gan ddarparu amgylchedd dysgu sy’n gyfforddus a chyfarwydd. Mae’r myfyrwyr yn amrywio o rai sy’n gadael ysgol i bobl wedi ymddeol sy’n dymuno dysgu sgiliau newydd.

Nod allweddol y Coleg yw galluogi’r holl fyfyrwyr i fyw bywydau sy’n fwy boddhaus a chyfrannu at fywyd eu cymuned, wedi iddynt orffen dysgu gyda’r Coleg.

* * *

Sylwer os gwelwch yn dda bod gwefan Coleg Cymunedol YMCA Cymru yn cael ei chyfieithu ar hyn o bryd a chaiff hyn ei gwblhau yn ystod blwyddyn academaidd 2011-12. Hoffwn ymddiheuron am unrhyw anhawster y gall hyn ei achosi i chi wrth ymweld â’n gwefan.
Diolch.

CPD
Newyddion
Kathryn Robson Penodi Dirprwy Brif Weithredwr Newydd
Mae Kathryn Robson wedi cael...
Datganiad i’r Wasg
DATGANIAD I’R WASG RYDDHAU...

...