Cysylltiadau Cyflym

Croeso

’Dysgu er mwyn adeiladu gwell cymuned’


Mae Coleg Cymunedol YMCA Cymru yn sefydliad addysg bellach sy’n ymroi i gynnig cyfleoedd dysgu yn y gymuned i bobl yng Nghymru sy’n dymuno ail-gysylltu ag addysg, yn enwedig y rhai hynny nad ydynt yn dymuno dilyn llwybrau addysg traddodiadol.

Cynhelir yr holl gyrsiau mewn mannau cyfarfod yn y gymuned, dan arweiniad tiwtoriaid lleol, gan ddarparu amgylchedd dysgu sy’n gyfforddus a chyfarwydd. Mae’r myfyrwyr yn amrywio o rai sy’n gadael ysgol i bobl wedi ymddeol sy’n dymuno dysgu sgiliau newydd.

Nod allweddol y Coleg yw galluogi’r holl fyfyrwyr i fyw bywydau sy’n fwy boddhaus a chyfrannu at fywyd eu cymuned, wedi iddynt orffen dysgu gyda’r Coleg.

* * *

Sylwer os gwelwch yn dda bod gwefan Coleg Cymunedol YMCA Cymru yn cael ei chyfieithu ar hyn o bryd a chaiff hyn ei gwblhau yn ystod blwyddyn academaidd 2011-12. Hoffwn ymddiheuron am unrhyw anhawster y gall hyn ei achosi i chi wrth ymweld â’n gwefan.
Diolch.

CPD
Newyddion
Hysbyseb Dirprwy Brif Weithredwr
Dirprwy Brif Weithredwr ar gyfer...
Hysbyseb Prif Weithredwr
    Prif Weithredwr ar gyfer Sefydliad Cenedlaethol...
Datganiad i’r Wasg
DATGANIAD I’R WASG RYDDHAU...